Bí đỏ khổng lồ Early Giant - Mỹ

Nhà sản xuất: Johnny's - Mỹ
54,000₫

Thông tin hạt giống bí đỏ khổng lồ

  • Xuất xứ: Johnny's - Mỹ
  • Tỷ lệ nảy mầm: 80%
  • Trọng lượng quả: 25 - 50kg
  • Thời gian bảo quản: 2-3 tháng

Hướng dẫn trồng bí đỏ khổng lồ

Xem chi tiết hướng dẫn gieo hạt tại đây

Xem chi tiết cách làm đất, cách trồng và chăm sóc tại đây

Xem hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ tại đây


Sản phẩm liên quan