Cà rốt hữu cơ baby Napoli - Mỹ

Nhà sản xuất: Johnny's - Mỹ
408,000₫

Thông Tin Hạt Giống Cà Rốt hữu cơ Baby Napoli

  • Nguồn gốc: Mỹ - Johnny's
  • Tỷ lệ nảy mầm: 85-90%
  • Thời gian nảy mầm: 7 - 10 ngày
  • Thời gian thu hoạch: 3 tháng sau khi nảy mầm
  • Thời gian trồng: quanh năm
  • Đặc tính: trồng được trong chậu, ưa mát, không chịu được khô hạn và ngập úng.

Nhiệt độ nảy mầm 


Hướng dẫn gieo hạt giống cà Rốt hữu cơ Baby Napoli

  • Xem chi tiết hướng dẫn gieo hạt tại đây
  • Xem chi tiết cách làm đất, cách trồng và chăm sóc tại đây
  • Xem hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ tại đây


Sản phẩm liên quan