Cây chuối tím Australia

Nhà sản xuất: Highland Farms
250,000₫

300,000₫

Cây chuối tím cao 80 - 90cm. To khỏe được chiết tách từ cây mẹ đã thích nghi với khí hậu tại Việt Nam

Sản phẩm liên quan