Chanh vàng Golden

Nhà sản xuất: Highland Farms
170,000₫

Chanh Golden (không hạt - dạng trái to dài)

Sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh

Ra hoa trái sớm sau từ 6-8 tháng

Trọng lượng trái trung bình: 6-10 trái/kg

Vỏ dày, nhiều nước, rất thơm

Hoàn toàn không hạt

Đây là giống được lai tạo hoàn toàn tại Việt Nam. Rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. 

Sản phẩm liên quan