Dưa lưới Nhật Bản Felice

Nhà sản xuất: Nhật Bản
100,000₫

218,000₫

Thông tin hạt giống Dưa lưới Nhật Bản Felice

  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Nhà sản xuất: Nantes
  • Số lượng hạt: 6 hạt
  • Tỉ lệ nảy mầm: 90%
  • Thời gian nảy mầm: 3-5 ngày
  • Thời gian thu hoạch: 48 ngày sau khi ra hoa.
  • Giống có khả năng chống lại bệnh nấm mốc, kháng bệnh Tsuruga 0.2.
  • Độ đường: 16 độ 

Hướng dẫn trồng Dưa lưới Nhật Bản Felice

Xem chi tiết hướng dẫn gieo hạt tại đây

Xem chi tiết hướng dẫn làm đất, trồng và chăm sóc tại đây

Xem chi tiết hướng dẫn ủ phân hữu cơ tại đây

Sản phẩm liên quan