Ớt cay Lantern - Mỹ

Nhà sản xuất: Johnny's - Mỹ
36,000₫


Thông Tin Hạt Giống Ớt Cay Lanter

  • Xuất xứ: Johnny's - Mỹ
  • Tỷ lệ nảy mầm: 85%
  • Thời gian thu hoạch: 70 ngày ăn xanh, 90 ngày ăn đỏ
  • Trái hình lồng đèn, dài 5-7cm, hơi nhăn, vị cay nồng

Hướng Dẫn Gieo Hạt Ớt Cay Lanter

Xem chi tiết hướng dẫn gieo hạt tại đây

Xem chi tiết cách làm đất, cách trồng và chăm sóc tại đây

Xem hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ tại đây


Sản phẩm liên quan