Lavender Provence UK

Nhà sản xuất: Johnny's - Mỹ
209,000₫

Thông Tin Sản Phẩm

Xuất xứ: Dobies - Anh

Thời gian nảy mầm: 40 - 50 ngày

Thời gian ra hoa: 9-10 tháng sau khi nảy mầm

Chiều cao: 60 - 100cm

Đặc tính: là loại hoa có hươngthơm, dạng thân thẳng ưa sáng và lạnh

Hướng Dẫn Gieo Hạt

Xem chi tiết hướng dẫn gieo hạt tại đây


 

Sản phẩm liên quan