Oregano Greek

Nhà sản xuất: Johnny's - Mỹ
36,000₫

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Mỹ - Johnny's

Tỷ lệ nảy mầm: 85 - 90%

Thời gian nảy mầm: 7 - 10 ngày

Thời gian thu hoạch 12 - 14 tuần

Thời gian trồng: quanh năm

Đặc tính: cây thân mềm, thấp, ưa mát, chịu lạnh, không chịu được nắng nóng khô hạn.

Hướng Dẫn Gieo Hạt

Xem chi tiết hướng dẫn gieo hạt tại đây

Sản phẩm liên quan