Tía tô lùn Britton

Nhà sản xuất: Johnny's - Mỹ
36,000₫

Thông tin hạt giống tía tô lùn Britton

  • Nguồn Gốc : Mỹ - Johnny's
  • Tỉ lệ nảy mầm : 85 - 90 %.
  • Thời gian nảy mầm: 3 - 5 ngày
  • Thời gian thu hoạch: 8 - 10 tuần
  • Thời gian trồng: quanh năm
  • Đặc tính: cây thân bụi lùn, ưa nắng, chịu được lạnh.

Sản phẩm liên quan