Xà lách Nora Neta Israel

Nhà sản xuất: Neta - Israel
225,000₫

Thông tin hạt giống

Nguồn gốc: Neta - Israel

Trọng lượng cây: 700 - 900gr

Màu sắc: Màu xanh đậm

Tỉ lệ nảy mầm: 90%

Độ thuần: 99%

Sản phẩm liên quan