Xà lách Nhật Bản Trevino

Nhà sản xuất: Watanabe - Nhật Bản
162,000₫

Thông tin hạt giống Xà lách Nhật Bản Trevino

  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Nhà sản xuất: Watanabe
  • Tỷ lệ nảy mầm: 85 - 90%
  • Thời gian nảy mầm: 3 - 5 ngày
  • Thời gian thu hoạch: 50 - 55 ngày
  • Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 25 độ 

Hướng dẫn trồng Xà lách Nhật Bản Trevino

Xem chi tiết hướng dẫn gieo hạt tại đây

Xem chi tiết cách làm đất, cách trồng và chăm sóc tại đây

Xem hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ tại đây

Sản phẩm liên quan