Combo 10 loại hoa mùa thu tiết kiệm 44%

Nhà sản xuất: Johnny's - Mỹ
163,000₫

1.Thúy điệp mix: 30 hạt
2.Pansy đơn mix: 10 hạt
3.Cúc anh mix: 10 hạt
4.Dạ yến thảo đơn mix: 10 hạt
5.Đồng tiền mix: 5 hạt
6.Sao nhái mix: 5 hạt
7.Mười giờ mix: 30 hạt
8.Dừa cạn mix: 10 hạt
9.Phi yến mix: 10 hạt
10.Salem mix: 10 hạt

Sản phẩm liên quan