Combo 10 loại hoa tiết kiệm 53 %

Nhà sản xuất: Dobies - Anh
167,000₫
1. Hoa đồng tiền mix: 5 hạt
2. Hoa cúc anh mix: 10 hạt
3. Hoa dừa cạn mix: 7 hạt
4. Hoa mao địa hoàng mix: 15 hạt
5. Hoa mười giờ mix: 20 hạt
6. Hoa thúy điệp xanh: 50 hạt
7. Hoa phi yến: 10 hạt
8. Hoa mây: 10 hạt
9. Hoa cúc sương: 7 hạt
10.Cúc nút áo vàng: 10 hạt

Sản phẩm liên quan