Combo 6 gói hạt giống cây ăn quả trồng mùa tết tiết kiệm 41 %

Nhà sản xuất: Highland Farms
167,000₫

1. Dưa gang Jumbo: 1 gói ( 5 hạt)

2. Dưa gang Banana: 1 gói ( 5 hạt)

3. Dưa hấu Midget: 1 gói (5 hạt)

4. Dưa hấu Lump: 1 gói (5 hạt)

5. Dưa hấu Janosick: 1 gói (5 hạt)

6. Dâu tây Nhật: 1 gói (20 hạt)

Sản phẩm liên quan