Combo 7 gói hoa từ Anh Quốc mùa thu đông tiết kiệm 39 %

Nhà sản xuất: Dobies - Anh
178,000₫

1.Hoa sao nhái Red Stripe: 1 gói ( 10 hạt)

2.Hoa cúc anh Monstrosa mix: 1 gói (15 hạt)

3.Hoa thúy điệp Cascade mix: 1 gói ( 100 hạt)

4.Hoa cúc aster Milady mix: 1 gói (20 hạt)

5.Hoa hướng dương teddy bear: 1 gói ( 10 hạt)

6.Hoa sỏi Criniflorum: 1 gói (100 hạt)

7.Hoa cúc lá nhám: 1 gói (10 hạt)

Sản phẩm liên quan