Đất thịt hữu cơ trồng cây

Nhà sản xuất: Highland Farms
80,000₫

Đất thịt phù sa tại bãi bồi, được chọn, sàng lọc kỹ tạp lẫn. Tiếp theo đất được trộn với vôi, phơi ải dưới nắng trong 5 ngày để khử sạch mầm bệnh. Sau đó đất được trộn phân hữu cơ vi sinh, mụn dừa, phân chuồng theo tỉ lệ thích hợp. 

Đảm bảo đất sạch bênh, đủ dinh dưỡng cung cấp cho cây và phù hợp với nhiều loại cây trồng khó tính.

Sản phẩm liên quan