Phân Cá Hữu Cơ Green Family

Nhà sản xuất: Green Family
90,000₫

Giới thiệu Phân Cá Hữu Cơ Green Family

Phân bón bổ sung đạm cá giúp cây đâm chồi mạnh, thúc đọt, tạo tán, ra rễ nhanh. 

Thành phần Phân Cá Hữu Cơ Green Family:

N 4%, P2O5 2%, K2O 3%. Đặc biệt bổ sung acid amin được thủy phân từ cá. Các yếu tố vi lượng Ca, Mg, S, Fe, B... rất quan trọng đối với sức khỏe của cây trồng cũng như chất lượng nông sản thu hoạch được. 

Hướng dẫn sử dụng  Phân Cá Hữu Cơ Green Family cho từng loại cây trồng

Đối với Cà tím, cà chua:

Giai đoạn 1: sau khi nảy mầm từ 5-7 ngày pha 20mL với 8L cho 100m2 phun trên lá hoặc tưới gốc định kỳ 4-7 ngày.
Giai đoạn 2: sau khi nảy mầm 20 ngày pha 150mL với 8L tưới gốc cho 100m2. Phun Định kỳ 4-7 ngày.
Giai đoạn 3: sau khi nảy mầm 40-50 ngày pha 400mL cho bình 8L tưới gốc cho 15-20 gốc.
Có thể tùy chỉnh tăng nồng độ pha để phù hợp với nhu cầu hấp thụ của cây và thổ nhưỡng từng vùng.
Ngưng sử dụng phân 7 ngày trước khi thu hoạch.

Cây cảnh,Hoa hồng:

Phục hồi chồi và lá: pha 200mL với 8L tưới cho 20-30 gốc.
Tạo hoa: pha 150mL với 8L phun trên lá hoặc tưới gốc (16-20 gốc), phun định kỳ 4-6 ngày một lần.

Cây dây leo, dưa lê, dưa hấu, bầu, bí:

Bón lần 1:Cây từ 5 ngày tuổi pha 20ml với 8L nước phun trên lá cho 100m2 hoặc tươi gốc 16 đến 20 gốc phun định kỳ 3-5 ngày một lần.

Bón lần 2:Cây từ 17 ngày tuổi pha 100mL với 8L nước tưới từ 16-20 gốc, định kỳ 5 ngày bón 1 lần.

Bón lần 3:
Dưỡng trái (khi cây ra hoa cái). Pha 200mL với 8L nước bón cho 16-20 
gốc định kỳ 3-5 ngày bón 1 lần.

Ngừng sử dụng phân từ 4-7 ngày trc khi thu hoạch. Có thể tùy chỉnh tăng nồng độ pha để phù hợp với nhu cầu hấp thụ của cây và thổ nhưỡng từng vùng. Khi bón gốc, lưu ý bón cách gốc bán kích 3-5cm

Rau ăn lá:

Giai đoạn 1 sau khi xuất hiện lá thật 2-3 ngày: Pha 50mL pha cho bình 16L phun lên lá cho 100m2. Định kỳ 3-5 ngày phun 1 lần. 

Giai đoạn 2 sau khi xuất hiện lá thật 15-17 ngày 120mL pha cho bình 16L phun lên lá cho 100m2. Định kỳ 3-5 ngày phun 1 lần, ở giai đoạn 2 có thể tùy chỉnh tăng nồng độ pha để phù hợp với nhu cầu hấp thụ của cây và thổ nhưỡng từng vùng. Ngưng sử dụng phân 7 ngày trước khi thu hoạch.

Cây lấy củ, su hào, carot..:

Giai đoạn 1 sau khi cây suất hiện lá thật 3-5 ngày. Pha 150mL cho bình 16L phun trên lá cho 100m2.Định kỳ 3-5 ngày phun 1 lần.

Giai đoạn 2 sau khi xuất hiện lá thật 20-25 ngày. Pha 1L cho bình 20L nước bón gốc cho 100m2. Định kỳ 3-5 ngày bón 1 lần

Giai đoạn 3 sau khi sau khi xuất hiện lá thật 45-50 ngày pha 2L cho bình 30L nước bón góc cho 100m2, Định kỳ 3-5 ngày bón 1 lần. Giai đoạn 2 và 3 có thế tùy chỉnh tăng dần lượng phân bón để phù hợp với nhu cầu hấp thụ.

Cây có múi:

Đối với cây từ năm thứ nhất đến năm thứ 2:Mỗi gốc sử dụng từ 3- 5L phân cá một năm. Chia làm 10-12 lần lần bón trong năm bằng cách pha vào nước, bón vào gốc. 

Đối với cây từ năm thứ 3 đến năm thứ 4:Mỗi gốc sử dụng từ 6-9L phân cá một năm. Chia làm 10-12 lần bón trong năm bằng cách pha vào nước, bón vào gốc.

Thời kỳ cho trái từ năm thứ 5 trở đi: Cây sử dụng từ 10-12 L phân cá một năm ngoài ra bổ sung thêm 0,2-,5kg kali. Chia làm 5-7 lần bón trong năm bằng cách pha vào nước bón vào gốc. Có thể tùy chỉnh tăng nồng độ pha để phù hợp với nhu cầu hấp thụ của cây và thổ nhưỡng từng vùng.


Sản phẩm liên quan