Hạt Giống Italia

Bắp cải Mantovano Franchi

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỷ lệ nảy mầm: 85 - 90%

Quy cách đóng gói: 6 gram (khoảng 1000 hạt)

Thời gian nảy mầm: 5 - 7 ngày

Thời gian thu hoạch: 90 ngày

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 25 độ C

Thông Tin Sản Phẩm

Lá bắp cải mỏng, nhăn nhẹ, có vị ngọt, phù hợp cả ăn sống và nấu chín

Trọng lượng: 3 - 4 kg

137,000₫
Bắp cải Michelle Franchi

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỷ lệ nảy mầm: 85 - 90%

Quy cách đóng gói: 8 gram (khoảng 1200 hạt)

Thời gian nảy mầm: 5 - 7 ngày

Thời gian thu hoạch: 90 ngày

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 25 độ C

Thông Tin Sản Phẩm

Lá bắp cải mỏng, nhăn nhẹ, có vị ngọt, phù hợp cả ăn sống và nấu chín

Trọng lượng: 3 - 4 kg

137,000₫
Bắp cải tím Negra Franchi

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Nhà sản xuất: Franchi

Tỷ lệ nảy mầm: 80 - 85%

Quy cách đóng gói: 6 gram

Thời gian nảy mầm: 4 - 7 ngày

Nhiệt độ nảy mầm tối ưu: 15 - 25 độ C

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 25 độ C


137,000₫
Bí siêu hoa

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỷ lệ nảy mầm: 90 - 95%

Quy cách đóng gói: 35 hạt/gói

Thời gian nảy mầm: 3 - 5 ngày

Nhiệt độ nảy mầm tối ưu: 20 - 25 độ C

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 20 - 33 độ C

Thời gian thu hoạch: 40 - 50 ngày


179,000₫
Cà rốt Berlicum Franchi

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỷ lệ nảy mầm: 85 - 90%

Quy cách đóng gói: 8 gram

Thời gian nảy mầm: 5 - 7 ngày

Nhiệt độ nảy mầm tối ưu: 15 - 25 độ C

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 28 độ C

Thời gian thu hoạch: 13 - 15  tuần


137,000₫
Cà rốt vàng Doubs Franchi

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỷ lệ nảy mầm: 85 - 90%

Quy cách đóng gói: 6 gram

Thời gian nảy mầm: 5 - 7 ngày

Nhiệt độ nảy mầm tối ưu: 15 - 25 độ C

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 28 độ C

Thông Tin Sản Phẩm

Thời gian thu hoạch: 13 - 15  tuần

Trọng lượng củ: 18 - 220 gram

137,000₫
Cải thảo búp đỏ Franchi

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỉ lệ nảy mầm: 85 %

Quy cách đóng gói: 7200 hạt/gói

Thời gian nảy mầm: 4 - 6 ngày

Nhiệt độ nảy mầm tối ưu: 20 - 25 độ C

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 25 độ C

Thời gian thu hoạch: 75 - 80 ngày

248,000₫
Cải thảo búp Franchi

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỉ lệ nảy mầm: 85 %

Quy cách đóng gói: 6000 hạt/gói

Thời gian nảy mầm: 4 - 6 ngày

Nhiệt độ nảy mầm tối ưu: 20 - 25 độ C

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 25 độ C

Thời gian thu hoạch: 75 - 80 ngày

137,000₫
Đậu xanh Pisello Nano Franchi

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỷ lệ nảy mầm: 90 - 95%

Quy cách đóng gói: 50 gram (khoảng 230 hạt)

Thời gian nảy mầm: 4 - 6 ngày

Nhiệt độ nảy mầm tối ưu: 20 - 25 độ C

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 30 độ C
137,000₫
Su hào tím Vienna Franchi

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỷ lệ nảy mầm: 85 - 90%

Quy cách đóng gói: 5 gram (khoảng 1500 hạt)

Thời gian nảy mầm: 7 - 10 ngày

Nhiệt độ nảy mầm tối ưu: 20 - 25 độ C

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 30 độ C

Thời gian thu hoạch: 12 - 14 tuần


137,000₫
Xà lách Lollo bionda

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỷ lệ nảy mầm: 85 - 90%

Quy cách đóng gói: 5 gram (khoảng 4000 hạt)

Thời gian nảy mầm: 4 - 6 ngày

Nhiệt độ nảy mầm tối ưu: 20 - 25 độ C

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 25 độ C

Thời gian thu hoạch: 5 - 6  tuần

137,000₫
Xà lách Lolo Rosa Franchi

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỷ lệ nảy mầm: 85 - 90%

Quy cách đóng gói: 5 gram (khoảng 4000 hạt)

Thời gian nảy mầm: 4 - 6 ngày

Nhiệt độ nảy mầm tối ưu: 20 - 25 độ C

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 25 độ C

Thời gian thu hoạch: 5 - 6  tuần

137,000₫
Xà lách Scarola Franchi

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỷ lệ nảy mầm: 85 - 90%

Quy cách đóng gói: 6 gram

Thời gian nảy mầm: 4 - 6 ngày

Nhiệt độ nảy mầm tối ưu: 20 - 25 độ C

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 25 độ C

Thời gian thu hoạch: 5 - 6  tuần

137,000₫
Xà lách Stagioni Franchi

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỷ lệ nảy mầm: 85 - 90%

Quy cách đóng gói: 10 gram

Thời gian nảy mầm: 4 - 6 ngày

Nhiệt độ nảy mầm tối ưu: 20 - 25 độ C

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 25 độ C

Thời gian thu hoạch: 6 - 8 tuần

137,000₫
Xà lách Valeriana Franchi

Thông Tin Hạt Giống

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Franchi

Tỷ lệ nảy mầm: 85 - 90%

Quy cách đóng gói: 4 gram

Thời gian nảy mầm: 4 - 6 ngày

Nhiệt độ nảy mầm tối ưu: 20 - 25 độ C

Nhiệt độ phát triển tối ưu: 15 - 25 độ C

Thời gian thu hoạch: 4 tuần

137,000₫

SẢN PHẨM BÁN CHẠY