Đất trồng cây

Đất đỏ Bazan trồng cây

Đất đỏ bazan chính gốc của vùng cao nguyên Đăklăk, được chọn, sàng lọc kỹ tạp lẫn. Tiếp theo đất được trộn với vôi, phơi ải dưới nắng trong 5 ngày để khử sạch mầm bệnh. Sau đó đất được trộn phân hữu cơ vi sinh, mụn dừa, phân chuồng theo tỉ lệ thích hợp. 
Đảm bảo đất sạch bênh, đủ dinh dưỡng cung cấp cho cây và phù hợp với nhiều loại cây trồng khó tính. 

80,000₫
Đất thịt hữu cơ trồng cây

Đất thịt phù sa tại bãi bồi, được chọn, sàng lọc kỹ tạp lẫn. Tiếp theo đất được trộn với vôi, phơi ải dưới nắng trong 5 ngày để khử sạch mầm bệnh. Sau đó đất được trộn phân hữu cơ vi sinh, mụn dừa, phân chuồng theo tỉ lệ thích hợp. 

Đảm bảo đất sạch bênh, đủ dinh dưỡng cung cấp cho cây và phù hợp với nhiều loại cây trồng khó tính.

80,000₫

SẢN PHẨM BÁN CHẠY