Hạt Giống Hoa Sao Nhái

Gói 100 hạt giống hoa sao nhái trắng Fizzy cánh kép

THÔNG TIN HẠT GIỐNG HOA SAO NHÁI TRẮNG FIZZY

Hạt giống hoa sao nhái trắng Fizzy là hạt giống F1 của Johnny's Seeds - Mỹ, cam kết ra hoa chuẩn form như mẫu và tỷ lệ nảy mầm cao. 

 • Xuất xứ: Mỹ
 • Tỷ lệ nảy mầm: 95%
 • Thời gian nảy mầm: 2-3 ngày
 • Đặc điểm: hoa to, cánh kép màu trắng. Cây có chiều cao khoảng 1m, ra rất sai hoa, chịu nhiệt tốt, ưa nắng cả ngày, trồng được quanh năm ở mọi vùng miền.
 • Thời gian ra hoa: 80 ngày
 • Mùa vụ:  trồng quanh năm mọi miền

HƯỚNG DẪN GIEO HẠT GIỐNG HOA SAO NHÁI TRẮNG FIZZY

Để hạt giống hoa sao nhái Fizzy đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao nhất, vui lòng tham khảo hướng dẫn gieo hạt dưới đây:

 • Xem chi tiết hướng dẫn gieo hạt tại đây
 • Xem chi tiết cách làm đất, cách trồng và chăm sóc tại đây
 • Xem chi tiết hướng dẫn phòng bệnh tại đây
 • Xem hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ tại đây
36,000₫
Gói 25 hạt giống hoa sai nhái Bicolor Pink

THÔNG TIN HẠT GIỐNG HOA SAO NHÁI BICOLOR PINK

Hạt giống hoa sao nhái Bicolor Pink  là hạt giống F1 của Johnny's Seeds - Mỹ, cam kết ra hoa chuẩn form như mẫu và tỷ lệ nảy mầm cao. 

 • Xuất xứ: Mỹ
 • Tỷ lệ nảy mầm: 95%
 • Thời gian nảy mầm: 2-3 ngày
 • Đặc điểm: hoa nhị sắc, nở thành dải từ hồng đến trắng, màu sắc pha trộn hài hoà, cây cao tầm 1m, đuờng kính hoa 4-5cm, rất thích hợp để cắt cành cắm.
 • Thời gian ra hoa: 80 ngày
 • Mùa vụ:  trồng quanh năm mọi miền

HƯỚNG DẪN GIEO HẠT GIỐNG HOA SAO NHÁI BICOLOR PINK

Để hạt giống hoa sao nhái Cranbery đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao nhất, vui lòng tham khảo hướng dẫn gieo hạt dưới đây:

 • Xem chi tiết hướng dẫn gieo hạt tại đây
 • Xem chi tiết cách làm đất, cách trồng và chăm sóc tại đây
 • Xem chi tiết hướng dẫn phòng bệnh tại đây
 • Xem hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ tại đây
36,000₫
Gói 25 hạt giống hoa sao nhái Cranbery

THÔNG TIN HẠT GIỐNG HOA SAO NHÁI CRANBERY

Hạt giống hoa sao nhái Cranbery là hạt giống F1 của Johnny's Seeds - Mỹ, cam kết ra hoa chuẩn form như mẫu và tỷ lệ nảy mầm cao. 

 • Xuất xứ: Mỹ
 • Tỷ lệ nảy mầm: 95%
 • Thời gian nảy mầm: 2-3 ngày
 • Đặc điểm: hoa to, cánh kép màu tím nam việt quất, cây có chiều cao khoảng 1m, ra rất sai hoa, chịu nhiệt tốt, ưa nắng cả ngày, trồng được quanh năm ở mọi vùng miền.
 • Thời gian ra hoa: 80 ngày
 • Mùa vụ:  trồng quanh năm mọi miền

HƯỚNG DẪN GIEO HẠT GIỐNG HOA SAO NHÁI CRANBERY

Để hạt giống hoa sao nhái Cranbery đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao nhất, vui lòng tham khảo hướng dẫn gieo hạt dưới đây:

 • Xem chi tiết hướng dẫn gieo hạt tại đây
 • Xem chi tiết cách làm đất, cách trồng và chăm sóc tại đây
 • Xem chi tiết hướng dẫn phòng bệnh tại đây
 • Xem hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ tại đây
36,000₫
Gói 25 hạt giống hoa sao nhái Cupcake

THÔNG TIN HẠT GIỐNG HOA SAO NHÁI CUPCAKE

Hạt giống hoa sao nhái Cupcake là hạt giống F1 của Johnny's Seeds - Mỹ, cam kết ra hoa chuẩn form như mẫu và tỷ lệ nảy mầm cao. 

 • Xuất xứ: Mỹ
 • Tỷ lệ nảy mầm: 95%
 • Thời gian nảy mầm: 2-3 ngày
 • Đặc điểm: hoa to, cánh kép, form cúp lại rất đẹp. Cây có chiều cao khoảng 1m, ra rất sai hoa, chịu nhiệt tốt, ưa nắng cả ngày, trồng được quanh năm ở mọi vùng miền.
 • Thời gian ra hoa: 80 ngày
 • Mùa vụ:  trồng quanh năm mọi miền

HƯỚNG DẪN GIEO HẠT GIỐNG HOA SAO NHÁI CUPCAKE

Để hạt giống hoa sao nhái Cupcake đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao nhất, vui lòng tham khảo hướng dẫn gieo hạt dưới đây:

 • Xem chi tiết hướng dẫn gieo hạt tại đây
 • Xem chi tiết cách làm đất, cách trồng và chăm sóc tại đây
 • Xem chi tiết hướng dẫn phòng bệnh tại đây
 • Xem hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ tại đây
36,000₫
Gói 25 hạt giống sao nhái Violet

THÔNG TIN HẠT GIỐNG HOA SAO NHÁI VIOLET

Hạt giống hoa sao nhái Violet  là hạt giống F1 của Johnny's Seeds - Mỹ, cam kết ra hoa chuẩn form như mẫu và tỷ lệ nảy mầm cao. 

 • Xuất xứ: Mỹ
 • Tỷ lệ nảy mầm: 95%
 • Thời gian nảy mầm: 2-3 ngày
 • Đặc điểm: hoa to, cánh kép nhiều tầng, pha màu rất đẹp. Cây có chiều cao khoảng 1m, ra rất sai hoa, chịu nhiệt tốt, ưa nắng cả ngày, trồng được quanh năm ở mọi vùng miền.
 • Thời gian ra hoa: 80 ngày
 • Mùa vụ:  trồng quanh năm mọi miền

HƯỚNG DẪN GIEO HẠT GIỐNG HOA SAO NHÁI VIOLET

Để hạt giống hoa sao nhái Violet đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao nhất, vui lòng tham khảo hướng dẫn gieo hạt dưới đây:

 • Xem chi tiết hướng dẫn gieo hạt tại đây
 • Xem chi tiết cách làm đất, cách trồng và chăm sóc tại đây
 • Xem chi tiết hướng dẫn phòng bệnh tại đây
 • Xem hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ tại đây
36,000₫

SẢN PHẨM BÁN CHẠY