Phân hữu cơ vi sinh bổ sung lân Omix

Nhà sản xuất: Omix
9,000₫

Thành phần:

Hàm lượng hữu cơ ≥ 15%
Hàm lượng Acid Humic   3%
P2O5(hh)     3%
VSV cố định đạm 1 x 106 (CFU/g)
VSV phân giải lân  1 x 106 (CFU/g)
VSV phân giải Cellulose  1 x 106 (CFU/g)
Độ ẩm              ≤ 30%

Sản phẩm liên quan