Hoa baby trắng - Anh

Nhà sản xuất: Dobies - Anh
36,000₫

Thông tin hạt giống hoa baby trắng

  • Xuất xứ: Anh
  • Nhà sản xuất: Dobies
  • Tỷ lệ nảy mầm: 80%
  • Thời gian nảy mầm: 5-7 ngày
  • Thời gian ra hoa: 2.5-3 tháng
  • Đặc điểm giống: cây thân mềm, ưa nắng. Vụ chính: thu đông.

Hướng dẫn trồng hoa baby trắng

Gieo trực tiếp sâu 0.5cm hoặc ủ cho nứt rễ rồi cho cây và vỉ.

Bón phân 7-10 ngày/lần để hoa có chất lượng đẹp

Sản phẩm liên quan