Phân hữu cơ vi sinh EMZ USA đã ủ

Nhà sản xuất: Mỹ
17,500₫

Là một loại phân bón hữu cơ sinh học, làm xốp, cải tạo và thúc đẩy sự cố định đạm cho cây trồng bằng con đường sinh học trong đất (BNF) với công thức polyme sinh học biệt dược ( BioProtect SystemTM). EMZ – USA® bao gồm hỗn hợp enzyme và những vi khuẩn có lợi cho đất được kết hợp một cách hợp lý với thành phần 100% sinh học, không độc tố, không hoá chất.

Sản phẩm đã được Nông Trại Cao Nguyên hoạt hóa. Quí khách chỉ cần pha loãng với nước và tưới cho cây. 

Sản phẩm liên quan